Grunt na sprzedaż
Działki, ul. Tęczowa
do ustalenia1 191 m20 zł/m2
Lokalizacja: Racibórz, Markowice, Tęczowa, pow. raciborski
działkana sprzedaż, budowlana, wymiary:
położenie
ogrodzenienie
okolicaotwarty teren

Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ulica Tęczowa.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Nieruchomości zapisane w księdze wieczystej GL1R/00015486/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz, oznaczone ewidencyjnie numerami:

1) 537/4 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,1191 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 537/9 k.m.4 obręb Markowice;

2) 537/5 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0872 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 537/9 k.m.4 obręb Markowice;

3) 537/6 k.m. 4 obręb Markowice powierzchni 0,0933 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 537/9 k.m.4 obręb Markowice;

4) 537/7 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,0972 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 537/9 k.m.4 obręb Markowice;

5) 537/8 k.m. 4 obręb Markowice o powierzchni 0,1350 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr 537/9 k.m.4 obręb Markowice;

Działki niezabudowane położone w Raciborzu przy ulicy Tęczowej, w dzielnicy Markowice. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Działki o korzystnym, regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, dotychczas uprawniane rolniczo.

Sprzedaż udziału w wysokości 1/5 częśc i w prawie własności działki nr 537/9 k.m. 4 obrębu Markowice, następuje w związku z zagwarantowaniem swobodnego dostępu przyszłym właścicielom działek, będących przedmiotem sprzedaży, do drogi publicznej – ul. Tęczowej. Nowonabywcy własnym kosztem i staraniem przystosują przedmiotowy teren na potrzeby drogi dojazdowej . Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, obejmującej sieć wodociągową, gazową i elektroene rgetyczną, zlokalizowane jest bezpośrednio w ulicy Tęczowej. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć teletechniczna znajduje się u zbiegu ulic Tęczowej i Słoneczny Stok. W przypadku chęci odprowadzania ścieków do sieci zlokalizowanej w ul. Tęczowej, niezbędna będzie budowa przepompowni ścieków. Przez działki oznaczone numerami 537/4 i 537/9 k.m. 4 obręb Markowice, wzdłuż ich północno - wschodniej granicy, równolegle do ulicy Tęczowej przebiega sieć elektroen ergetyczna średniego napięcia, dla której wkreślono strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznyc h niskiego i średniego napięcia. Natomiast na działce nr 537/4 w północno - zachodniej granicy z działką 539 zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny.
 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż.

 

Nr oferty: 381/2017
Liczba wyświetleń strony: 7209
Data dodania: 04.09.2017 r.
Data aktualizacji: 25.01.2018 r.
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

tel.:

e-mail: